Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Keet Support kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Keet Support, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Keet Support verstrekt. Keet Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Keet Support gegevens nodig heeft

Keet Support verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Keet Support uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Keet Support gegevens bewaart

Keet Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Keet Support verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Keet Support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Keet Support gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Keet Support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Keet Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Keet Support maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Keet Support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Keet Support op via [email protected]. www.keetsupport.nl is een website van Keet Support. Keet Support is als volgt te bereiken:
Postadres: Walnootlint 17, 1906KD Limmen
Vestigingsadres: Walnootlint 17, 1906KD Limmen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 89440803
Telefoon: 0620303735
E-mailadres: [email protected]

Chat openen
Hoi, welkom op mijn website. Kijk gerust even rond en als u vragen hebt dan hoor ik het graag.